Welkom bij De Wegwijzer

Daltonschool De Wegwijzer is een katholieke basisschool, waar alle kinderen welkom zijn. Onze belangrijkste doelstelling is dat alle kinderen met veel plezier naar school gaan en zich veilig en geborgen voelen op onze school. Hierbij maken wij gebruik van onze eigen ontworpen gelukswijzer, die je op veel plekken in de school terugziet komen. Dit helpt bij het ontwikkelen van kinderen:

 die zelfstandig en verantwoordelijk worden; lef durven tonen; goed samen kunnen werken en kunnen reflecteren op eigen werk en gedrag. Met deze daltonkernwaarden maken zij met elkaar én voor elkaar het onderwijs zo leuk en goed mogelijk, waarbij ze vanuit plezier goed en krachtig taal- en rekenonderwijs krijgen, maar ook zeker veel ruimte is voor talentontwikkeling. 

Met ons motto: `De Wegwijzer: Samen op weg…` geven we uitdrukking aan het belang dat we hechten aan de samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten.
Samen werken aan een school die goed onderwijs biedt met een duidelijke visie en oog voor ieder kind. Samen op weg naar de toekomst! Een voorbeeld van dit samen op weg is bijvoorbeeld onze eigen leerlingenraad. Zij vergaderen en nemen punten vanuit klassenvergaderingen mee naar de leerlingenraad en denken op deze manier actief mee bij het schoolbeleid en te organiseren taken.

Kinderen kunnen bij ons tevens heerlijk spelen en leren op ons nieuwe groene schoolplein. Met plezier presteren, daar gaan wij voor!
Op de Wegwijzer gaan wij voor groen: zie onderstaande animatie voor de plannen die grotendeels gerealiseerd zijn, maar ook nog enigszins in ontwikkeling is.

We nodigen u uit om via het menu een kijkje te nemen in onze school. Nieuwsgierig om echt eens bij ons binnen te stappen, u bent van harte welkom!

Veel plezier bij uw digitale bezoek aan onze school.

Namens het team van De Wegwijzer,

Michelle Homburg, schoolleider.

SKOLO (Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel)
Onze school maakt deel uit van SKOLO. SKOLO bestaat uit 5 scholen, verdeeld over 6 locaties, waarvan 5 in Losser en 1 in Overdinkel. Voor meer informatie over deze stichting verwijzen wij u graag naar www.skolo.nl.