Leeskriebels en krabbels

Vanaf dit schooljaar zijn we in de groepen 4 en gestart 5 met iets nieuws, namelijk leeskriebels en krabbels. Elke ochtend starten de leerlingen in deze groep met lezen, ieder op een eigen manier en op eigen niveau. Zo starten er leerlingen met het voorlezen aan een knuffel, het zo snel mogelijk lezen van leesrijtjes, voorlezen aan de kleuters en een wedstrijdje houden met jezelf. Er zijn in totaal 15 verschillende werkvormen. De oefeningen zijn verdeeld in drie categorieën:

– Lezen van woorden – Lezen van teksten – Voorlezen

Op het moment dat de leerlingen aan het werk zijn met leeskriebels en krabbels, wordt er gewerkt aan verschillende kernwaarden die behoren bij ons daltononderwijs: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijk, effectiviteit en reflectie. Vanzelfsprekend zijn de leerlingen tijdens de activiteiten bezig met het (aanvankelijk) technisch lezen en het begrijpend lezen. Ook leren de leerlingen vragen over de tekst te stellen én te beantwoorden.