Woensdag 17 februari hebben alle leerlingen van het nieuwe dalton rapport meegekregen.
Onze school heeft weer een goede stap in de richting van het dalton onderwijs gezet.
Uniek aan dit rapport is dat de leerlingen naast het rapport dat de leerkracht invult, zelf óók een gedeelte invult. Het zogenaamde `Eigen rapport`. Door zelf aan te geven in hoeverre je verantwoordelijk bent, kunt samenwerken, zelfstandig bent en kunt reflecteren op je eigen handelen worden de leerlingen steeds meer eigenaar van het eigen leerproces.
Deze vaardigheden leveren een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind en zijn tevens een goede voorbereiding op het voorgezet onderwijs.

Daltonboek 2021

Lees hier ons nieuwe Daltonboek basisschool de Wegwijzer

Leeskriebels en krabbels

Vanaf dit schooljaar zijn we in de groepen 4 en gestart 5 met iets nieuws, namelijk leeskriebels en krabbels. Elke ochtend starten de leerlingen in deze groep met lezen, ieder op een eigen manier en op eigen niveau. Zo starten er leerlingen met het voorlezen aan een knuffel, het zo snel mogelijk lezen van leesrijtjes, voorlezen aan de kleuters en een wedstrijdje houden met jezelf. Er zijn in totaal 15 verschillende werkvormen. De oefeningen zijn verdeeld in drie categorieën:

– Lezen van woorden – Lezen van teksten – Voorlezen

Op het moment dat de leerlingen aan het werk zijn met leeskriebels en krabbels, wordt er gewerkt aan verschillende kernwaarden die behoren bij ons daltononderwijs: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijk, effectiviteit en reflectie. Vanzelfsprekend zijn de leerlingen tijdens de activiteiten bezig met het (aanvankelijk) technisch lezen en het begrijpend lezen. Ook leren de leerlingen vragen over de tekst te stellen én te beantwoorden.

Daltonschool De Wegwijzer!

Trots en blij mogen wij mededelen dat wij vanaf heden een officiële Daltonschool zijn!

Lees de speciale feestelijke nieuwsbrief! Daltonschoolokt

Daltonboek

Lees hier ons nieuwe Daltonboek

DaltonBoek

Dit daltonboek is gemaakt voor iedereen die geïnteresseerd is in het daltononderwijs op basisschool De Wegwijzer. Wij willen u door middel van dit boek een kijkje geven in ons daltononderwijs, waar wij als team erg trots op zijn.

Bekijk hier het Daltonboek

Ouders op bezoek in de groep

In het kader van de daltonkernwaarden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en reflectie, organiseren wij donderdag 12 mei een bezoekmoment voor ouders.

Alle ouders zijn vanaf 14.30 uur welkom in de groep(en) van hun kind(eren).

Het is de bedoeling dat de kinderen de ouders gaan uitleggen waar ze mee bezig zijn (welke doelen heb ik gesteld), waar ze mee bezig willen, (welke doelen ga ik stellen), maar vooral, waar ze trots op zijn.

Dit kunnen leerlingen heel goed uitleggen en laten zien.

De leerkrachten zijn natuurlijk in de buurt om aan te vullen waar nodig.

 

Wetenschap en Techniek binnen het daltononderwijs

Onze daltonontwikkelingen sluiten naadloos aan bij de 21e eeuwse vaardigheden.

Zo hebben we een begin gemaakt met het invoeren van Wetenschap en Techniek binnen de school. Door de verduurzamingspremie konden we prachtige Lego materialen voor de school aanschaffen. Leerlingen gaan hiermee aan de slag als de taak is afgerond. Mogelijk past Wetenschap en Techniek in de toekomst binnen het keuzewerk. Hierin zijn we nog volop in ontwikkeling.

Het Legomateriaal nodigt de leerlingen uit om te bouwen en te creëren. De dalton kernwaarden als samenwerken, verantwoordelijkheid, reflecteren en zelfstandigheid worden toegepast.

Binnenkort zullen er foto`s beschikbaar zijn. We zullen deze op onze website plaatsen.

 

Tutor rekenen

Leerlingen uit groep 8 begeleiden leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 bij het rekenen. De daltonkernwaarden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflectie worden hier geoefend. Iedere maandag en woensdag staat het tutor rekenen 15 minuten op het rooster. Er worden tafels geoefend en de optel- en aftreksommen worden geautomatiseerd.Het afgelopen schooljaar is aangetoond dat de opbrengsten van de tempotoetsen mede door het tutorrekenen waren verbeterd.

tutorrekenen tutorrekenen 2 tutorrekenen 3 tutorrekenen 4 tutorrekenen 5

Scholingsmiddag Dalton op 11 mei 2015

Onze tweede daltonscholingsmiddag vindt plaats op 11 mei. Deze middag presenteren de Dalton Ontwikkelings Plan groepen (DOP groepen ) de eerste resultaten. Binnen onze school zijn vier DOP groepen samengesteld. Iedere groep werkt aan een daltonthema. Deze thema`s zijn: De Taak, Reflectie, Ontwikkelingslijnen in combinatie met daltonrapport en Keuzewerk.Na de presentaties volgen korte impressies van individuele daltonexperimentjes. Hierbij leert het team van én met elkaar . Tot slot zal docent Marrit Demmer het team van nieuwe theorie voorzien en iedere DOP groep verder helpen om de verschillende thema`s uit te werken voor de school.