Woensdag 17 februari hebben alle leerlingen van het nieuwe dalton rapport meegekregen.
Onze school heeft weer een goede stap in de richting van het dalton onderwijs gezet.
Uniek aan dit rapport is dat de leerlingen naast het rapport dat de leerkracht invult, zelf óók een gedeelte invult. Het zogenaamde `Eigen rapport`. Door zelf aan te geven in hoeverre je verantwoordelijk bent, kunt samenwerken, zelfstandig bent en kunt reflecteren op je eigen handelen worden de leerlingen steeds meer eigenaar van het eigen leerproces.
Deze vaardigheden leveren een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind en zijn tevens een goede voorbereiding op het voorgezet onderwijs.

Scholingsmiddag Dalton 25 maart 2015

Woensdag 25 maart vindt de eerste daltonscholingsmiddag plaats. Samen met drie enthousiaste collega`s die ook werkzaam zijn binnen SKOLO begint het team aan een mooi verdiepingstraject. Marrit Demmer en Hans Wolthuis,werkzaam bij Saxion Deventer zullen ons gaan begeleiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloopochtend Dalton

Woensdag 1 april organiseren wij van 9.00 uur tot 11.00 uur een inloopochtend. Deze ochtend is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het daltononderwijs. Belangstellenden worden  door de directie Yvonne Ros en Els Bos ontvangen. Na een informatief gesprek, onder het genot van een kopje koffie, wordt u rondgeleid om nader kennis met de school te maken.