Wetenschap en Techniek binnen het daltononderwijs

Onze daltonontwikkelingen sluiten naadloos aan bij de 21e eeuwse vaardigheden.

Zo hebben we een begin gemaakt met het invoeren van Wetenschap en Techniek binnen de school. Door de verduurzamingspremie konden we prachtige Lego materialen voor de school aanschaffen. Leerlingen gaan hiermee aan de slag als de taak is afgerond. Mogelijk past Wetenschap en Techniek in de toekomst binnen het keuzewerk. Hierin zijn we nog volop in ontwikkeling.

Het Legomateriaal nodigt de leerlingen uit om te bouwen en te creëren. De dalton kernwaarden als samenwerken, verantwoordelijkheid, reflecteren en zelfstandigheid worden toegepast.

Binnenkort zullen er foto`s beschikbaar zijn. We zullen deze op onze website plaatsen.