Tutor rekenen

Leerlingen uit groep 8 begeleiden leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 bij het rekenen. De daltonkernwaarden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflectie worden hier geoefend. Iedere maandag en woensdag staat het tutor rekenen 15 minuten op het rooster. Er worden tafels geoefend en de optel- en aftreksommen worden geautomatiseerd.Het afgelopen schooljaar is aangetoond dat de opbrengsten van de tempotoetsen mede door het tutorrekenen waren verbeterd.

tutorrekenen tutorrekenen 2 tutorrekenen 3 tutorrekenen 4 tutorrekenen 5