Ouders op bezoek in de groep

In het kader van de daltonkernwaarden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en reflectie, organiseren wij donderdag 12 mei een bezoekmoment voor ouders.

Alle ouders zijn vanaf 14.30 uur welkom in de groep(en) van hun kind(eren).

Het is de bedoeling dat de kinderen de ouders gaan uitleggen waar ze mee bezig zijn (welke doelen heb ik gesteld), waar ze mee bezig willen, (welke doelen ga ik stellen), maar vooral, waar ze trots op zijn.

Dit kunnen leerlingen heel goed uitleggen en laten zien.

De leerkrachten zijn natuurlijk in de buurt om aan te vullen waar nodig.

 

Foto’s vossenjacht

Wetenschap en Techniek binnen het daltononderwijs

Onze daltonontwikkelingen sluiten naadloos aan bij de 21e eeuwse vaardigheden.

Zo hebben we een begin gemaakt met het invoeren van Wetenschap en Techniek binnen de school. Door de verduurzamingspremie konden we prachtige Lego materialen voor de school aanschaffen. Leerlingen gaan hiermee aan de slag als de taak is afgerond. Mogelijk past Wetenschap en Techniek in de toekomst binnen het keuzewerk. Hierin zijn we nog volop in ontwikkeling.

Het Legomateriaal nodigt de leerlingen uit om te bouwen en te creëren. De dalton kernwaarden als samenwerken, verantwoordelijkheid, reflecteren en zelfstandigheid worden toegepast.

Binnenkort zullen er foto`s beschikbaar zijn. We zullen deze op onze website plaatsen.